MZV
10 publications are available

MED / číslo 34 / srpen 2023 / - CZ

Mapa globálních oborových příležitostí 2023/2024

Kolektiv autorů MZV

Global Industry Opportunity Map 2022/2023 - CZ

Kolektiv pracovníků Ministerstva zahraničních věcí ČR

MED / číslo 33 / červen 2023 / - CZ

MED / číslo 32 / duben 2023 / - CZ

MED / číslo 31 / únor 2023 / - CZ

MED / číslo 30 / prosinec 2022 / - CZ

MED / Number 29 / October 2022 / - CZ

MED / Number 28 / August 2022 / - CZ

MZV

MED / číslo 27 / červen 2022 / - CZ