MZV
Celkem jsou k dispozici 4 publikace

MED - srpen

MZV

MED - říjen

Mapa globálních oborových příležitostí 2022/2023

Kolektiv pracovníků Ministerstva zahraničních věcí ČR

CZECH STRATEGIC TECHNOLOGIES

Pavel Šťastný