Číst

Kategorie: Mapa

Rok vydání: 2024

Velikost knihy: 1,69 MB

Poslední aktualizace: 22. 2. 2024

Formát knihy: PDF

Příležitosti v sektoru: Energetika

Autor:
Marek Pyszko

Energetika je stále se vyvíjející obor zabývající se získáváním, přeměnou a distribucí různých forem energie, jako uhlí, ropa, zemní plyn či jiné. Jedná se o sektor velmi významný pro světovou ekonomiku. Energetika se na globální úrovni změnila po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, kdy došlo k prudkému nárůstu cen. Problematika závislosti na fosilních palivech se projevila v hospodaření mnoha zemí a trh se v návaznosti na hledání nových zdrojů energie velmi rychle transformoval. Krize zapříčinila zrychlení tranzice na obnovitelné zdroje v Evropské unii, a vytvořila tím nové příležitosti.Prognóza poptávky v energetickém odvětví v důsledku vysokých cen, obav o bezpečnost a regulačních politik vypovídá o jejím nižším budoucím nárůstu. Pozitivní dopad je však sledován v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které se dle prognóz budou k roku 2030 podílet na celosvětové výrobě elektřiny 43 %.V rámci zemí Evropské unie je plánovaný ústup od fosilních paliv v souladu se snižováním emisí o 55 % do roku 2030. Díky této tranzici se energetickému sektoru aktuálně objevují nové možnosti jejich nahrazení. V kontrastu je chování zemí jako Čína a Indie, které se vyskytují v popředí žebříčku největších producentů uhlí na světě. Nový vývoj trhu vede ke zkoumání udržitelné energie, která dále sníží závislost na fosilních palivech a minimalizuje negativní klimatické dopady, a ke stále rostoucímu trendu investic do obnovitelných zdrojů energie.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.