Číst

Kategorie: Mapa

Rok vydání: 2024

Velikost knihy: 4,13 MB

Poslední aktualizace: 22. 2. 2024

Formát knihy: PDF

Příležitosti v sektoru: Informační a komunikační technologie

Autor:
Marek Pyszko

Sektor informačních a komunikačních technologií je stále prosperujícím oborem. Velký rozmach zaznamenal zejména v důsledku pandemie COVID-19, kdy potřeba převedení běžných společenských aktivit do virtuálního světa vedla k rozvoji a širšímu využití komunikačních technologií, online streamovacích platforem, nicméně jeho rozvoj se nezpomalil ani v postpandemické době. Inovace v tomto oboru jsou podpořeny nejen snahou zemí napříč světem o digitalizaci veřejného sektoru (e-government, koncepty smart cities), ale i poptávkou digitální transformace v sektoru soukromém (e-commerce, Průmysl 4.0). Aktuálně se o rozruch postaralo vyvinutí umělé inteligence, která bude i nadále předmětem zkoumání, stejně jako její využití ve všech výše zmíněných oblastech.V neposlední řadě je nutné zmínit i zvýšený důraz na bezpečnost v kyberprostoru, který se ICT bezesporu týká a projevil se mimo jiné na pozadí ruské invaze na Ukrajinu, přičemž je nutné vyzdvihnout kvalitní práci České republiky v této oblasti.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.