Číst

Kategorie: Mapa

Rok vydání: 2024

Velikost knihy: 4,46 MB

Poslední aktualizace: 22. 2. 2024

Formát knihy: PDF

Příležitosti v sektoru: Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Autor:
Marek Pyszko

Sektor výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání v moderní době postupně nabývá na významu nejen v rozvinutých zemích Západu, ale i zemích, dosud pokládaných za rozvojový svět. V porovnání s tradičními průmysly se jedná o dynamicky se rozvíjející obor, přinášející leckdy až ohromující výsledky, mající zásadní vliv na rozvoj ekonomik zemí i soukromý život jejich obyvatel. Pro nové výzvy, kterým státy napříč planetou čelí, jako jsou ochrana klimatu a životního prostředí, úsporná energetická řešení, digitalizace výroby, umělá inteligence, či kyberbezpečnost, je to právě odvětví výzkumu, vývoje a inovací, které napomáhá ve zvyšování kapacit a kvality tradičních odvětví dle požadavků dnešní doby. Vzdělávání se taktéž stává čím dál důležitějším sektorem, který nejenže lidsky propojuje země, z nichž studenti pocházejí, s těmi, kde naopak získávají své znalosti, ale též podporuje akademickou a výzkumnou mobilitu.Důkazem jsou meziročně rostoucí investice do VaVaI jak napříč státy, tak v soukromém sektoru. Za poslední léta můžeme pozorovat snahy států o rozvoj a využití lidského kapitálu a důraz na jejich technologický, akademicko-výzkumný a sociální rozvoj.Tato mapa oborových příležitostí vás seznamuje s nejnovějšími trendy a statistikami v oblasti VaVaI v zahraničních zemích a přináší přehled možností pro spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání. Cílem je též poskytnout přehled o současných výzvách a perspektivách a nabídnout lepší porozumění, jak významný vliv má tento sektor na naši planetu a naše budoucí generace.Důkazem jsou meziročně rostoucí investice do VaVaI jak napříč státy, tak v soukromém sektoru. Za poslední léta můžeme pozorovat snahy států o rozvoj a využití lidského kapitálu a důraz na jejich technologický, akademicko-výzkumný a sociální rozvoj.Tato mapa oborových příležitostí vás seznamuje s nejnovějšími trendy a statistikami v oblasti VaVaI v zahraničních zemích a přináší přehled možností pro spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání. Cílem je též poskytnout přehled o současných výzvách a perspektivách a nabídnout lepší porozumění, jak významný vliv má tento sektor na naši planetu a naše budoucí generace.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.